ThaiBitcoin

สิ่งที่ต้องทำหรือหน้าที่ของนักขุดบิทคอยน์ นักขุดบิทคอยน์จะได้รับการค่าตอบแทนก็ต่อเมื่อทำหน้าที่ของเค้าสำเร็จ พวกเขาต้องตรวจสอบการโอนบิทคอยน์ และ ตัวตนของผู้ส่ง พวกเขายังต้องหาหลักฐานว่าผู้ส่งมีบิทคอยน์เพียงพอต่อการโอนบิทคอยน์จริงๆหรือไม่ ดังนั้นนักขุดบิทคอยน์ คือผู้ยืนยันการโอนบิทคอยน์นั่นเอง การยืนยันจะป้องกันปัญหาใช้เงินซ้ำซ้อน เหมือนที่เกิดขึ้นกับสกุลเงินทั่วไปที่สามารถการแก้ข้อมูลในบัญชีได้